De Ombudsclown behandelt wéér een klacht over de Ombudsclown

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

Datum : 2019-03-14 : Bron : VK: Cultuur & Media  Lees verder »